Giáo dục và Đào tạo

Quy mô thị trường Anh ngữ năm 2020

Giáo dục và Đào tạo

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như hiện nay, tiếng Anh chính là ngôn ngữ chung được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch thương mại quốc tế, là cầu nối giữa các nước, không chỉ để quan hệ, hợp tác làm ăn mà còn trao đổi kiến thức và những văn hóa mỗi m…

Quy mô thị trường toán tư duy năm 2020

Giáo dục và Đào tạo

Toán là một môn học logic  giúp hình thành trí thông minh, rèn luyện được khả năng tư duy, giải quyết vấn đề một cách độc lập.

Toán là môn học “chính” trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, giúp rèn luyện khả năng tư duy cá nhân. Năng lực tư du…

Xu hướng ngành giáo dục hiện nay

Giáo dục và Đào tạo

Những thách thức của ngành Giáo dục và Đào Tạo trong bối cảnh hiện nay

  • Thiếu công cụ tracking khách hàng dẫn đến việc để lỡ khách hàng, tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ thấp. 
  • Thiếu sự liên kết giữa marketing và sales
  • Mức độ quay lại để m