Thị trường bất động sản

Thị trường Bất Động sản năm 2019

Nhận định thị trường Bất Động Sản hiện nay:

Bức tranh chung của thị trường bất động sản tại Việt Nam cũng được nhận định là tương đối ổn định về độ phát triển, trong đó năm 2019 chính là năm thị trường bất động sản Việt N…

Ngành giao thông vận tải

Ngành giao thông vận tải

Logistics là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của một quốc gia. Bởi nếu không có kế hoạch và thực hiện phân phối các nguồn lực, xã hội sẽ ngừng hoạt động và gây ra hỗn loạn. Quan trọng là thế, lượng ứng viên lớn là thế, t…

Ngành Du lịch ở Việt Nam năm 2019

Ngành Du lịch ở Việt Nam năm 2019

“Theo tổng cục du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt 505.000 tỷ đồng, tăng 20,99%. Trong 10 tháng đầu năm 2018, lượng khách quốc tế đạt hơn 12,8 triệu lượt, tăng 22,4 % so với cùng kỳ năm 2017.

Các thị trường quốc tế đế

T5R PanelTiếp cận đa kênh

sms-survey

CEMCustomer Experience Management

Omnibus

Nghiên cứu thị trường

market research

Tổng đài liên hệOmni-channel

market research