Ngành hàng tiêu dùng nhanh

Rủi ro của thị trường bán lẻ

Ngành hàng tiêu dùng nhanh

Có thể thấy thị trường bán lẻ đã có sự phát triển mạnh mẽ do nền kinh tế được phục hồi và đang trên đà lấy lại tốc độ tăng trưởng cao.  Tuy nhiên nhiều nhà bán lẻ thất bại bởi họ không thể đáp ứng những xu hướng thay đổi của khách hàng: Họ đã không thể …