Hệ thống khảo sát

Hệ thống Phản hồi & Báo cáo hỗn hợp – Tất cả trong một

Viện nghiên cứu CEM – T5R đã phát triển phần mềm hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới giúp giảm chi phí của các công ty khảo sát thị trường, đồng thời làm gia tăng giá trị của thông tin được thu thập.

 

Bộ soạn thảo bản câu hỏi

 

Thư viện tra cứu

 

Phỏng vấn qua website

 

Bút và giấy

 

Bảng quản lý khảo sát

 

Điện thoại di động, tin nhắn SMS, Mã QR

 

Call Center

 

Báo cáo

 

Khảo sát công cộng

 

Đa ngôn ngữ

 

Thống kê

 

Danh sách các tính năng

 

Huấn luyện & Hỗ trợ