Giấy viết

Đơn giản nhấn nút “print” và bản câu hỏi sẵn sàng để in ra giấy!

In bản câu hỏi, sau đó là quá trình phân phát và thu thập tự động.

Với Catglobe, bạn có thể tùy chọn in bản câu hỏi dưới dạng bản câu hỏi giấy. Sử dụng cùng chức năng biên tập bản câu hỏi, và hệ thống đảm bảo sắp xếp các câu hỏi theo bố cục đẹp đẽ, dễ cho đáp viên điền thông tin. Ngoài ra, dữ liệu dễ đăng ký, nhập hoặc quét vào máy khi các biểu mẫu được trả lại.

Catglobe hỗ trợ mọi yếu tố quan trọng khi thực hiện các khảo sát qua đường bưu điện, ngay cả những chi tiết nhỏ và quan trọng giúp quá trình diễn ra hoàn hảo. Chẳng hạn, khi in bản câu hỏi, mỗi bản câu hỏi đều có số dự án liên quan và một số seri riêng của nó – nếu bạn cần nhiều bản câu hỏi hơn, hệ thống thậm chí ghi nhớ số thứ tự tiếp theo.

Nếu bạn cần gửi khảo sát qua đường bưu điện, hoặc muốn có tên đáp viên trên bản câu hỏi, bạn chỉ cần chọn thông tin liên hệ nào cần hiển thị, nơi hiển thị chẳng hạn trang thứ nhất, chọn nhóm đáp viên mục tiêu, và các giá trị sẽ được trích xuất ra từ hệ thống. Từ đây, các bản câu hỏi đã sẵn sàng được đưa vào phong bì.

Bản câu hỏi cũng có thể được in ra dưới dạng PDF và gửi cho đồng nghiệp hoặc khách hàng – đây là một cách hay để thảo luận từ ngữ cho bản câu hỏi và xem lại nội dung, cũng để kiểm tra xem liên kết dẫn dắt giữa các câu hỏi có đúng không.

Dịch vụ tin nhắn phản hồi

sms-survey

Omnibus

Omnibus

Sơ lược về T5R

market research

Liên hệ với công ty chúng tôi:

Mai Hoang
Mai Hoàng
Tạo khảo sát (new*)  |  Logo mới