Sản phẩm

Bản câu hỏi và biểu mẫu tốt hơn, thực hiện thông qua Internet!Quản lý linh động và hiệu quả các phỏng vấn và biểu mẫu web.

Với Catglobe, phỏng vấn trực tuyến và điền vào biểu mẫu trên web là vô cùng dễ dàng và linh hoạt – bạn sẽ không bao giờ gặp bất kỳ giới hạn nào!

Với Catglobe, mọi chức năng câu hỏi và lựa chọn hiển thị có thể đều có sẵn. Bạn quyết định chính xác bản câu hỏi nên được hiển thị thế nào, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trên màn hình, bạn có muốn có cả nhạc, video hay hình ảnh không.

Bạn có trình biên tập bố cục của riêng mình, bởi vậy có thể định rõ bản câu hỏi nên trông như thế nào. Bạn cũng có thể đưa câu hỏi vào các ứng dụng khác, lên các website hay blog. Tương tự, bạn có thể sử dụng dự án của mình để giám sát hành vi và tương tác người dùng trên Internet.

Lời mời tham gia một bản câu hỏi có thể được đưa ra theo nhiều cách, tiêu biểu là qua email hoặc tin nhắn. Bạn sẽ truy cập vào các mẫu sẵn những kiểu lời mời tham gia khác nhau, vì thế không cần tạo thủ công những mẫu này theo từng lúc.

Lời mời cũng có thể được gửi dưới dạng cửa sổ mở lên trên một website, phân bổ trong các phỏng vấn trực tiếp, theo một nhiệm vụ của call center, và nhiều cách khác. Nói tóm lại, bạn có khả năng kết hợp mọi tiến trình phản hồi của mình.

Khi sử dụng Catglobe, bạn không bao giờ gặp vấn đề với hiển thị ngôn ngữ, các bộ kí tự lạ lùng hay hướng đọc – Catglobe thực hiện tất cả và xử lý hàng triệu lời mời và lời đáp trên web cùng lúc.

Dịch vụ tin nhắn phản hồi

sms-survey

Omnibus

Omnibus

Sơ lược về T5R

market research

Liên hệ với công ty chúng tôi:

Mai Hoang
Mai Hoàng
Tạo khảo sát (new*)  |  Logo mới