Trách nhiệm xã hội của T5Research

Việc thực hiện trách nhiệm xã hội không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng. T5Research luôn luôn thực hiện trách nhiệm xã hội bao gồm cả trong nội bộ doanh nghiệp, đối với hoạt động kinh doanh và hướng tới cộng đồng. Các chính sách của T5Research luôn dựa trên các nguyên tắc về sự đa dạng, công bằng và bình đẳng

Bấm vào đây để xem chi tiết

trách nhiệm xã hội

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG    

T5Research cam kết tạo môi trường làm việc công bằng và tích cực, bảo vệ quyền lợi, cơ hội phát triển của nhân viên

Ngoài ra, chúng tôi còn có những chính sách dành riêng cho lao động nữ để đảm bảo bình đẳng, quyền lợi và thuận lợi trong quá trình làm việc

Luôn mong muốn tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật để họ có thu nhập, tự tin hòa nhập với cộng đồng. Đối với trẻ em từ 15 đến 18 tuổi, T5Research luôn bố trí thời gian làm việc hợp lý và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ trẻ em

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

T5Research luôn luôn mong muốn có thể hỗ trợ, tôn trọng và cam kết sự công bằng, bình đẳng trong quá trình nghiên cứu, đặc biệt với người yếu thế

T5Research luôn cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ, giải quyết nhanh chóng mọi khiếu nại và lắng nghe ý kiến phản hồi từ cả khách hàng và đối tác. Chúng tôi cũng xây dựng mối quan hệ công bằng, trung thực với đối tác và thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đồng thời tôn trọng và quan tâm đến lợi ích của cả hai bên.

Trách nhiệm xã hội

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Ngoài ra, T5Research còn cam kết đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng công bằng, đảm bảo bình đẳng giới như không tham gia hưởng ứng, ủng hộ các quan điểm phân biệt đối xử trên mọi hình thức

Luôn có các hoạt động hướng đến cộng đồng bền vững như thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số để cải thiện đời sống, tối ưu chi phí cho các dự án cộng đồng, đặc biệt luôn chú trọng đến bảo vệ môi trường, 95% hoạt động kinh doanh của T5Research đều không sử dụng giấy.