Báo giá

Dễ dàng và tiết kiệm cho tất cả các module!

 

Giá của Catglobe phụ thuộc vào mật độ sử dụng của công ty. Điều này có nghĩa là một công ty nhỏ trả tương đối ít. Giá cho việc sử dụng dữ liệu theo mức độ sử dụng rõ ràng có lợi thế cho các công ty lớn.

10 người dùng đầu tiên được miễn phí. Nếu bạn cần nhiều người sử dụng hơn, bạn chỉ cần mua thêm các gói khi cần thiết. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giải thích.

Nói ngắn gọn, ví dụ một gói câu hỏi gồm 500.000 lượt hỏi có thể sử dụng 50.000 cuộc phỏng vấn cho 10 câu hỏi là quá đủ cho nhiều công ty.

Chúng tôi là hoàn toàn minh bạch về cơ cấu giá như bạn có thể xem dưới đây.

Câu hỏi – Dữ liệu
1. bắt đầu 500.000 lượt hỏi 4,007, – EUR
2. 500.000 lượt hỏi kế tiếp 3,453, – EUR
3. 500.000 lượt hỏi kế tiếp 3,127, – EUR
4. 500.000 lượt hỏi kế tiếp 2.800, – EUR
5. 500.000 lượt hỏi kế tiếp 2.380, – EUR
6. 500.000 lượt hỏi kế tiếp 2,023, – EUR
Người sử dụng
1. 10 người dùng đầu tiên Miễn phí
2. 10 người sử dụng kế tiếp 399, – EUR
3. 10 người sử dụng kế tiếp 325, – EUR
4. 10 người sử dụng kế tiếp 295, – EUR
5. 10 người sử dụng kế tiếp 265, – EUR
6. 10 người sử dụng kế tiếp 239, – EUR
Đào tạo và Hỗ trợ
5 giờ hỗ trợ  480, – EUR
10 giờ hỗ trợ 900, – EUR
Hỗ trợ mỗi giờ 120, – EUR
Một ngày toàn bộ đào tạo (7 giờ) (Độc quyền chi phí đi lại) 675, – EUR
Chương trình khách hàng trung thành/ khuyến mãi
Cửa hàng quà tặng cho mỗi quốc gia 1.400, – EUR
Trung tâm gọi cho CATI hoặc qua điện thoại
Truy cập vào hệ thống điện thoại Catglobe 1.400, – EUR
Giá tốt cho cuộc gọi/phút trên toàn thế giới Liên hệ với chúng tôi
SMS / QR / Trả lời tức thì / Offline
Truy cập vào hệ thống câu trả lời Catglobe  ngay tức thì 1.400, – EUR
Giá tốt cho cuộc gọi/phút trên toàn thế giới Liên hệ với chúng tôi
Mỗi dữ liệu và người sử dụng gói phải được gia hạn hàng năm. Tất cả giá đều Euro và chưa tính thuế GTGT.