CEM Thông minh

CEM Thông minh của chúng tôi – Thấu hiểu sâu sắc về thị trường

CEM Intelligence arrowĐại diện cho một nền tảng giá trị để đưa ra quyết định về phát triển truyền thông và kinh doanh của công ty bạn. Phương pháp này là duy nhất và cung cấp cho bạn kiến thức cập nhật về trải nghiệm của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng khi họ tiếp xúc với bạn và đối thủ cạnh tranh của bạn.

Bạn có được kiến thức chính xác và mạch lạc trong những trải nghiệm và đánh giá của người Việt Nam trên toàn khu vực, sản phẩm, dịch vụ và các bộ phận. Điều này cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc vào cách làm thế nào để thu hút, chiếm lĩnh và duy trì nhiều khách hàng hơn – cũng như làm thế nào để dự đoán hành vi của người Việt Nam trong một loạt các thông số, và bạn có thể so sánh năng lực của mình so với các đối thủ cạnh tranh.

Điều này có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy cơ hội định vị chính mình, và bạn có được nền tảng tốt nhất cho những nỗ lực và chiến lược hiệu quả.

Nâng cao kiến thức thị trường của bạn – qua ngôn ngữ, hệ thống và các nghiên cứu trước đây.

CEM Thông minh làm tăng sự thấu hiểu khách hàng, đồng thời làm hiệu quả chi phí , bởi vì bạn có thể thu thập tất cả các khảo sát chỉ trong một hệ thống. Bạn có thể tích hợp cả hai nghiên cứu mới và cũ bất kể phương pháp thu thập dữ liệu, ngôn ngữ và hệ thống khảo sát trước đây. Ngoài việc tiết kiệm đáng kể, điều này cũng có nghĩa rằng bạn còn có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp trong các cuộc khảo sát và làm việc một cách chiến lược với thông tin phản hồi của khách hàng.

Bạn có thể nhìn thây đâu là điểm bạn đã làm tốt, đâu là chỗ bạn cần phải cải thiện và đâu là chỗ bạn cần thực hiện nỗ lực thay đổi

Bạn nhận được sự đánh giá của người Việt Nam trên tất cả các thông số liên quan từ các sản phẩm, nỗ lực và dịch vụ cho đến các bộ phận và các địa điểm – bất kể số lượng. Từ cổng thông tin trực tuyến của riêng bạn, bạn có thể dễ dàng thấy một cách trực quan nơi bạn thu được lợi thế lớn nhất từ những nỗ lực được ưu tiên.

Feedback in real-time

Nhận thông tin phản hồi của khách hàng trong thời gian thực – và phản ứng tức thì

Tất cả các dữ liệu được thu thập, phân tích và báo cáo trong thời gian thực, có nghĩa là trong đúng thời điểm khách hàng đưa ra phản hồi của họ. Điều này có nghĩa là bạn có thể theo sát sự ảnh hưởng của các nỗ lực mỗi tuần và hành động một cách tức thì. Ví dụ, bạn có thể tham gia một cuộc đối thoại trực tiếp với các khách hàng cá nhân. Điều này mang đến cho bạn cơ hội để chủ động trong việc xử lý những thách thức và cơ hội cấp bách, cũng như xu hướng và sự phát triển hiện tại.

CEM Thông minh – làm giàu với nền tảng kiến thức chi tiết về người Việt Nam.

Giải pháp CEM Thông minh của bạn được bổ sung thêm một web chi tiết về thông tin cơ bản của người Việt Nam và khách hàng của bạn. Điều này là có thể, bởi vì T5Research tiến hành 260.000 cuộc phỏng vấn đại diện quốc gia mỗi năm. Đọc thêm tại đây.

Phân tích trực tuyến và báo cáo

CEM Thông minh mang đến kiến thức thị trường, kiến thức khách hàng và báo cáo cho người đưa ra quyết định trong một định dạng có cấu trúc và hoạt động dễ dàng. Bạn có thể truy cập trực tuyến vào một hệ thống phân tích- và báo cáo thân thiện với người dùng. Điều này tạo nên tất cả các thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và có thể phân tích 24/7, bất kể vị trí của bạn ở đâu trên thế giới.

Nhờ công nghệ khảo sát Catglobe và phương pháp CEM, mà chúng tôi đã phát triển qua hơn 10 năm, chúng tôi cung cấp CEM Thông minh cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong tất cả các ngành công nghiệp – quốc gia và toàn cầu. Tìm hiểu thêm về CEM Thông minh ở đây, hoặc gọi cho chúng tôi để tìm hiểu nhiều hơn.