Điện thoại di động, tin nhắn, mã code QR

Thực hiện phỏng vấn, thu thập câu trả lời và báo cáo qua điện thoại, tin nhắn, QR.

Bản câu hỏi và các báo cáo thông qua điện thoại di động, tin nhắn, mã QR.

teknologier

Trong Catglobe, bạn có thể hiển thị câu hỏi, thu thập câu trả lời trên điện thoại di động, thông qua tin nhắn cũng như thực hiện các bản câu hỏi, công thức hoặc báo cáo thông qua mã QR.

Đồng thời, bạn có thể hiển thị kết quả, báo cáo và đồ họa trên điện thoại di động. Do vậy, mọi công nghệ hòa vào một phương tiện truyền thông duy nhất. Với một smartphone và kết nối Catglobe, bạn có mọi công cụ mình cần cho một tổ chức phân tích chuyên nghiệp, dù bạn ở đâu trên thế giới!

Với Catglobe, bạn thu thập, hiển thị kết quả một cách nhanh chóng và hiệu quả! Trao cho các quản lý, giám đốc kinh doanh, giám đốc tiếp thị hay những người khác quyền tiếp cận thông tin theo thời gian thực, trực tiếp trên điện thoại di động của bạn. Thông tin tự hiện ra mỗi khi có các tin tức liên quan.

Nếu bạn cần gửi các khảo sát qua đường bưu điện, hoặc muốn có tên đáp viên in lên bản câu hỏi, bạn chỉ cần chọn thông tin liên hệ nào cần hiển thị, nơi hiển thị, chẳng hạn trên trang thứ nhất. Một khi bạn đã chọn nhóm đáp viên mục tiêu, các giá trị sẽ được trích ra từ hệ thống. Sau đó, các bản câu hỏi đã sẵn sàng để đưa vào phong bì.

Bản câu hỏi cũng có thể được in ra dưới dạng PDF và gửi cho đồng nghiệp hoặc khách hàng – đây là một cách hay để thảo luận từ ngữ cho bản câu hỏi và xem lại nội dung, cũng để kiểm tra xem liên kết dẫn dắt giữa các câu hỏi có đúng không.

T5R PanelTiếp cận đa kênh

sms-survey

CEMCustomer Experience Management

Omnibus

Nghiên cứu thị trường

market research

Tổng đài liên hệOmni-channel

market research