Thống kê

Thống kê và xử lý dữ liệu – thủ công hoặc thông qua quy trình.

Một module linh hoạt cho thống kê và xử lý dữ liệu – đơn giản hoặc phức tạp.

Catglobe có khả năng tính toán dữ liệu và thống kê đáng kinh ngạc! Hệ thống này hoàn toàn độc nhất ở chỗ mọi dữ liệu được gom vào một cơ sở dữ liệu duy nhất – dù là dữ liệu từ phản hồi hay từ quá trình xử lý. Một logic duy nhất, nghĩa là bạn có thể theo dõi mọi động thái, mọi hành động và mỗi khi hoàn tất bản câu hỏi.

Kết quả, bạn có thể tạo ra và giám sát hiệu quả các nhóm, chẳng hạn nhóm khách hàng tiềm năng (khách hàng của đối thủ), khách hàng của mình, các quản lý, nhân viên, đối tác v.v..

Bạn cũng có thể tạo các đo lường thống kê trên nhiều dự án khác nhau, bởi thế không bao giờ phải tái phân bố dữ liệu từ dự án này sang dự án khác!

Ngoài ra, trong chưa tới một giây, bạn có thể tìm dữ liệu và thông tin về các dự án, khách hàng, tư vấn viên, các kết quả v.v..

Cơ sở dữ liệu cho phép bạn định nghĩa quy trình làm việc, có nghĩa là bạn có thể xác định một tiến trình làm việc 360 độ, bao gồm cả những báo động và hành động. Đây là cốt lõi của “thời gian thực” hay “kịp thời”. Tất cả những điều này nghĩa là bạn có thể tự xây dựng tổ chức phân tích của mình. Ví dụ: IFKA – Học viện về chu kỳ kinh doanh và phân tích cộng đồng đã được tối ưu hóa bởi Catglobe. Trước khi có Catglobe, họ có 14 nhân viên toàn thời gian. Sau khi có Catglobe, giờ họ chỉ cần 1 nhân viên toàn thời gian.

Mọi thứ trong Catglobe được tự động hóa: quá trình phỏng vấn, tính toán thống kê, báo cáo – bởi vậy mọi yếu tố được cải thiện nhiều, mọi nguồn gốc gây lỗi cũng được loại trừ.

T5R PanelTiếp cận đa kênh

sms-survey

CEMCustomer Experience Management

Omnibus

Nghiên cứu thị trường

market research

Tổng đài liên hệOmni-channel

market research