T5Research khảo sát

 

Chào mừng đến với T5Research khảo sát

Cho dù bạn là nhà nghiên cứu thị trường hay nhà tiếp thị, Khảo sát T5Research giúp mọi người trong tổ chức dễ dàng tạo cuộc khảo sát, nhắm mục tiêu người trả lời và tạo kết quả có ý nghĩa thống kê – chỉ trong vài ngày.

 
 

Quản lý khảo sát

Questionnaire

 

Bảng câu hỏi

Data Collection

 

Thu thập dữ liệu

Reporting

 

Báo cáo

Questionnaire Templates

 

Mẫu câu hỏi

Call Center

 

Trung tâm cuộc gọi

 
 

 

Ví dụ tích hợp

Example Part 1
Tạo bảng câu hỏi
 
Example Part 2
Gửi đến khách hàng
 
Example Part 3
Nhận báo cáo
 
Example Part 4
Khách hàng mục tiêu
 
Example Part 5
Web cửa hàng
 

 
 
 

 

 

Quản trị

User Management

 

Quản lý người dùng

Training and Support

 

Đào tạo và hỗ trợ

Integration

 

Hội nhập

Multi Language

 

Đa ngôn ngữ