Logistics

Logistics là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của một quốc gia. Bởi nếu không có kế hoạch và thực hiện phân phối các nguồn lực, xã hội sẽ ngừng hoạt động và gây ra hỗn loạn. Quan trọng là thế, lượng ứng viên lớn là thế, tuy nhiên những vấn đề mà người làm logistics vẫn thường gặp phải.


Đội ngũ logistics luôn thiếu người

Là vấn đề về nguồn nhân lực cho hoạt động logistics hiện đang thiếu trầm trọng. Theo ước tính của VIFFAS, nếu chỉ tính các nhân viên trong các công ty hội viên (khoảng 140) thì tổng số khoảng 4.000 người.

Chi phí cao

Hiện nay, chi phí logistics Việt Nam bị đánh giá là rất cao, chiếm khoảng 25% GDP của Việt Nam (trong khi đó, mức trung bình của thế giới là 15% GDP, của Mỹ chỉ chiếm khoảng 9%, châu Âu khoảng 13%, Nhật Bản khoảng 11%, Singapore khoảng 8% GDP).

Thiếu sót một phần mềm quản lý tổng thể

Nhiều doanh nghiệp Logistics gặp phải nhiều khó khăn đặc là thiếu sót một phần mềm quản lý tổng thể. Cần có một phần mềm tích hợp các chức năng nghiệp vụ phục vụ hoạt động của công ty sẽ tạo nên môi trường phối hợp hiệu quả giữa tất cả các bộ phận, giảm thiểu sai sót và các công việc thừa. Nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Giải pháp: 

  • Chủ động và tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư công nghệ thông tin, phương tiện, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp.
  • Thêm nhiều giá trị gia tăng phục vụ khách hàng, dịch vụ bổ sung, dịch vụ trọn gói, tích hợp,…
  • Tăng cường khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics
  • Xây dựng phần mềm quản lý tổng thể để quản lý công việc theo một thể thống nhất giúp kiểm soát mọi hoạt động trong công ty, khắc phục kịp thời khi gặp sự cố, quá trình làm việc nhanh chóng, tiết kiệm nhân lực

Doanh nghiệp đang gặp phải bằng giải pháp và công cụ Contact Center tích hợp tại CEM CENTER T5R.  Liên hệ với chúng tôi: