Nguyên tắc lựa chọn mẫu

Nguyên tắc cơ bản cho chất lượng mẫu

 
Có ba nguyên tắc cơ bản, cần được tôn trọng khi phỏng vấn và làm việc với mẫu.

Nguyên Tắc Cơ bản

1) Lựa chọn ngẫu nhiên
Tất cả người tham gia phải được chọn ngẫu nhiên từ tổng số dân liên quan đến nhóm mục tiêu. Có nghĩa là nếu bạn cần tiến hành thăm dò ý kiến về kinh tế – xã hội với 1000 cuộc phỏng vấn, các đáp viên phải được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên trong khoảng ước tính 60 triệu công dân trên 18 tuổi.

 2) Tỷ lệ tham gia cao
Điều kiện tiên quyết của một cuộc thăm dò ý kiến được cho là chính xác là tất cả các thành phần người dân đang được lắng nghe. Bí quyết là cần thuyết phục càng nhiều càng tốt các ứng cử viên được lựa chọn để tham gia vào cuộc khảo sát. Các ứng cử viên còn lại rơi vào các mục “không thể đạt”, “không có thời gian” hoặc “không muốn tham gia”.

Một yếu tố quan trọng là những người phỏng vấn được đào tạo tốt hơn, người dân sẽ ít từ chối tham gia cuộc khảo sát. Một yếu tố quan trọng khác là nếu người phỏng vấn được trả lương theo giờ cố định chứ không dựa trên sản phẩm hoặc thưởng lãi suất, số lượng từ chối có thể giảm xuống.

 3) Tuyên bố thống kê bất định
Khi các nguyên tắc cơ bản 1 và 2 đã được tôn trọng, tức là khi lựa chọn là hoàn toàn ngẫu nhiên và tỷ lệ tham gia được đưa ra, nó có thể có những bất ổn về mặt thống kê toán học.

Đèn cảnh báo – Thực hiện biện pháp phòng ngừa của bạn ở đây

Từ năm 2000, một số công ty nghiên cứu đã xuất hiện, cùng xây dựng xung quanh một ý tưởng kinh doanh, ý tưởng này là bán các cuộc điều tra “nhanh và rẻ”. Ý tưởng này giúp họ tránh được lương cho các phỏng vấn viên và thay thế bằng phỏng vấn qua internet. Những đáp viên được mời qua quảng cáo, được hứa hẹn thù lao và các giải thưởng. Vấn đề của phương pháp này là bạn không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc cơ bản nào.
Sample

1) Omnibus: Phỏng vấn qua điện thoại cho các hình ảnh đại diện nhất, vì tất cả mọi người có cơ hội được lắng nghe như nhau. Các liên hệ tiềm năng được chọn ngẫu nhiên trong toàn bộ dân số.

2) Panel and web: Phỏng vấn Web được tiến hành thông qua một danh mục người tham gia khảo sát đã được tuyển dụng qua điện thoại, cung cấp một hình ảnh đại diện hợp lý, vì tất cả mọi người đã được lựa chọn ngẫu nhiên và mời qua một omnibus có tính đại diện quốc gia được tiến hành qua điện thoại.

3) Web panel Phỏng vấn Web được tiến hành thông qua danh mục tham gia khảo sát mà được tuyển dụng thông qua các quảng cáo. Đưa ra một hình ảnh sai lệch, mà người ta có thể cố gắng sửa chữa bằng cách sử dụng trọng số dữ liệu và các chỉnh sửa đặc biệt thông qua hạn ngạch ví dụ giới tính, tuổi tác, địa lý và giáo dục. Các vấn đề này hết sức quan trọng, tuy nhiên ba nguyên tắc cơ bản (đọc ở trên) không thể được giữ nguyên, và những người đã đăng ký khảo sát được thúc đẩy bởi cơ hội chiến thắng các giải thưởng. Điều này thu hút một nhóm người khác biệt với phần còn lại của dân số về một số thông số.

Một vấn đề cực kì quan trọng, mà cần phải được đưa vào trương mục khi bạn muốn bảo đảm tính giá trị của cuộc khảo sát,đó là thiết kế và ứng dụng của cuộc khảo sát. Bạn sẽ có được câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn hỏi. Các thiết kế câu hỏi và giải thích các con số phải được thực hiện một cách chính xác. Điều quan trọng là phải biết: Thế nào là cụm câu hỏi? Những kết luận đã được rút ra từ những con số? Ai trả tiền cho các cuộc điều tra?