Phân tích chu kì kinh doanh

Nghiên cứu – Dự báo Thị Trường

 
CEM EconomyNghiên cứu CEM Economy định kỳ của T5research là một nghiên cứu thị trường có tính đại diện quốc gia cho sự phát triển kinh tế và xã hội.Với CEM Economy, bạn có thể xem và dự báo các hành vi mua sắm của người dân Việt, vì họ sẽ cho bạn biết những gì họ đã làm mỗi quý, những gì họ đang làm bây giờ và những gì họ đang dự kiến sẽ làm trong tương lai. Bạn sẽ nhận được một cái nhìn sâu sắc về xu hướng tổng thể và đi sâu vào các dữ liệu có liên quan đặc biệt đến lĩnh vực kinh doanh của bạn.

CEM Economy cung cấp cho bạn các thông tin sau:

 • Tình hình kinh tế – việc làm của người Việt Nam.
 • Quan sát tiêu dùng trong dân số
 • Kế hoạch tiêu dùng trong dân số
 • Quan sát hành vi mua hàng trong các lĩnh vực công nghiệp và sản phẩm
 • Mức độ dự định mua hàng trong các lĩnh vực công nghiệp và sản phẩm
 • Quan điểm xã hội
 • Một loạt các thông tin nhân khẩu học và sự đa dạng của lối sống.

Chúng tôi đặt câu hỏi về các chủ đề như tài chính, tài sản, sự cải tạo, xe hơi, xe máy, bán lẻ, sự trải nghiệm, phương tiện truyền thông, những lo lắng của người Việt Nam và nhiều hơn nữa. Hơn nữa, chúng tôi thu thập số liệu giữa các loại khác nhau từ những thống kê của Việt Nam và OECD. Đồng thời, bạn có thể đi vào chi tiết với các phân khúc có liên quan trong một loạt các đặc điểm nhân khẩu học và lối sống và bạn sẽ có được kiến thức chuyên sâu về người Việt Nam.

Báo cáo kết quả của bạn

CEM Economy là hoàn toàn khả thi và dễ sử dụng – ngay cả khi nó hoạt động nhiều. Các kết quả được báo cáo bằng cách cung cấp cho bạn những hình ảnh tổng thể và cơ hội để đi vào chi tiết các lĩnh vực cụ thể bạn quan tâm:

 • Báo cáo hàng quý – đưa ra một cái nhìn tổng quan về thị trường và cộng đồng
 • Các báo cáo Công nghiệp – đi vào cận cảnh ngành công nghiệp cụ thể của bạn
 • Cổng thông tin trực tuyến – đi vào chi tiết với tất cả các kết quả một cách dễ dàng và trực quan
 • E-mail – nhận được thông báo ngay lập tức về những diễn biến bất ngờ

Bạn luôn luôn có lựa chọn để đặt câu hỏi của riêng mình về những gì là đặc biệt liên quan đến bạn, và bạn sẽ nhận được các kết quả trong định dạng ưa thích của mình.

CEM Econmy là một trong những phân tích CEM của chúng tôi,được phát triển trên cơ sở của những tư duy đằng sau Quản lý trải nghiệm khách hàng (CEM). Các cuộc khảo sát của loại hình này là duy nhất và cung cấp một công cụ có giá trị cho phép bạn dự đoán và ứng phó với sự phát triển của thị trường.