Chính sách quyền riêng tư

T5Research đảm bảo chính sách riêng tư của bạn.

Để thể hiện sự cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư trực tuyến, T5Research đã ban hành tài liệu này nhằm mô tả chi tiết cách chúng tôi thu thập, biên dịch và phổ biến thông tin. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Việc tham gia khảo sát của chúng tôi
Để tham gia vào các khảo sát của chúng tôi, bạn phải được mời và chọn lọc ngẫu nhiên bởi nhân viên phỏng vấn của T5Research. Bạn không thể tự đăng ký để tham gia khảo sát.

Việc sử dụng địa chỉ IP
Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn (Internet Protocol Address) vì một vài lý do như sau: hỗ trợ chẩn đoán những vấn đề với máy chủ của chúng tôi, quản trị trang mạng của chúng tôi, hỗ trợ nhận diện bạn và giỏ hàng của bạn và thu thập thông tin về nhân khẩu học.

Việc sử dụng thông tin đăng ký
Khu vực đăng ký trên trang mạng của chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin liên lạc như tên và địa chỉ email.

Sử dụng thông tin nhân khẩu học
Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu nhân khẩu học và hồ sơ cá nhân để làm phù hợp với những trải nghiệm của bạn trên www.t5r.vn và các trang mạng khác dưới tên miền www.t5r.vn. Dựa trên thông tin này, chúng tôi hiển thị nội dung và các sản phẩm mà chúng tôi tin rằng sẽ làm bạn thích thú.

Sử dụng dữ liệu từ các cuộc khảo sát trực tuyến
Để tham gia vào những cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi, việc cung cấp thông tin liên lạc và nhân khẩu học cho chúng tôi là cần thiết. T5Research sử dụng những thông tin này để gửi cho bạn thông tin về công ty. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ với bạn nếu cần thiết. Nhân khẩu học cũng như dữ liệu hồ sơ cũng được thu thập tại trang mạng của chúng tôi để cá nhân hóa những lần tham quan sau này bằng cách hiển thị các nội dung mà chúng tôi cảm thấy sẽ hứng thú cho bạn nhất.

Sử dụng dữ liệu từ các cuộc thi
Để tham gia vào những cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi, việc cung cấp thông tin liên lạc và nhân khẩu học cho chúng tôi là cần thiết. T5Research sử dụng những thông tin này để gửi cho bạn thông tin về công ty. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ với bạn nếu cần thiết. Nhân khẩu học cũng như dữ liệu hồ sơ cũng được thu thập tại trang mạng của chúng tôi để cá nhân hóa những lần tham quan sau này bằng cách hiển thị các nội dung mà chúng tôi cảm thấy sẽ hứng thú cho bạn nhất.

An ninh
T5Research có các biện pháp an ninh để bảo vệ khỏi việc mất mát, việc lạm dụng và/hoặc việc thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Bạn có quyền xóa toàn bộ dữ liệu định danh của bạn trên hệ thống. Bạn có quyền di chuyển toàn bộ thông tin dữ liệu định danh của bạn sang hệ thống khác.

Hướng dẫn liên quan đến trẻ em
Chúng tôi không thu thập hay sử dụng bất kỳ thông tin liên hệ trực tuyến hoặc thông tin liên hệ ngoại tuyến có thể nhận diện về trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân về trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Chúng tôi không tạo cho trẻ em cơ hội để gửi hoặc phổ biến thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý trước. Chúng tôi không thu hút trẻ em với các trò chơi và các cuộc thi khuyến khích các em tiết lộ thông tin cá nhân.

Từ chối trách nhiệm
Trang mạng của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang khác. T5Research không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các quyền riêng tư của những trang này.

Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay lo ngại về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua phần thông tin chi tiết bên dưới.