Yêu cầu:

 • Kinh nghiệm về xác suất thống kê và báo cáo.
 • Có kinh nghiệm trong việc quản lý một nhóm chăm sóc khách hàng hoặc tương đương, với kiến ​​thức cơ bản về ngành dịch vụ.
 • Có kinh nghiệm phân tích, thiết kế, tích hợp hệ thống.
 • Kinh nghiệm trong việc đánh giá, nghiên cứu và phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới.

Mô tả công việc

 • Quản lý trực tiếp việc phát triển các giải pháp và giải pháp khách hàng về Trung tâm liên lạc – Trung tâm cuộc gọi để đáp ứng các yêu cầu và chiến lược của công ty.
 • Chịu trách nhiệm về tiến độ của các dự án liên quan
 • Lập kế hoạch hành động theo tháng / quý / năm theo định hướng chiến lược của Công ty.
 • Kiểm soát và thực hiện các báo cáo định kỳ và phát sinh.
 • Quản lý và kiểm soát công việc của nhân viên Phòng Dịch vụ Khách hàng trong việc xử lý và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
 • Đảm bảo rằng tất cả các khiếu nại, khiếu nại và thắc mắc của khách hàng được giải quyết nhanh chóng.
 • Đề xuất ý tưởng / sáng kiến ​​để cải thiện chất lượng dịch vụ.
 • Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của nhân viên hành chính trực tiếp