About CEM center

Hệ thống thông tin CEM CENTER hợp nhất giúp kết nối khách hàng của doanh nghiệp vào đúng thời điểm, quản lý một số lượng lớn các mối quan hệ với khách hàng thông qua điện thoại, chat, email hay tin nhắn,… còn hỗ trợ cho việc chăm sóc khách hàng một cách tối đa bằng việc cho phép ghi nhận và truy xuất thông tin khách hàng dễ dàng. Khi doanh nghiệp bạn không đủ nguồn lực để quản lý hết các cuộc gọi, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, việc thiết lập một hệ thống CEM CENTER là một giải pháp đúng đắn và cần thiết. 

Trải nghiệm mô hình 4 chiến lược tối ưu thành công của Doanh nghiệp:

  • Tạo ấn tượng và thu hút ngay từ lời chào
  • Nắm rõ sản phẩm của doanh nghiệp
  • Thăm dò mức độ quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm
  • Vượt qua lời từ chối từ khách hàng và thu hút khách hàng vào sản phẩm dịch vụ