Thông tin khác

Doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức tuần này

Tuần mới từ 2/3 đến 6/3/2020 có 9 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Trong đó nhà đầu tư đừng quên có Thủy sản Minh Phú (MPC) trả thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% và Tập đoàn Thiên Long (TLG)…

Ngày 3/3/2020: MPC, DNH, PJC

Ngày 3/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 17/3/2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Thủy sản Minh Phú đạt 16.925 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 8% so với năm trước đó còn lợi nhuận sau thuế đạt 810 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với năm 2017 nhưng cũng chỉ hoàn thành khoảng 88% kế hoạch năm. Tổng LNST lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2018 lên đến 1.506 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó chia cổ tức cả năm tỷ lệ 50% bằng tiền mặt. Số cổ tức này đã được chi trả hồi tháng 5/2019 cho cổ đông. Số 20% cổ tức lần này là trả thêm cho năm 2018.

Còn năm 2019 Thủy sản Minh Phú đạt 16.935 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với năm 2018, trong khi do gánh nặng chi phí các loại, Thủy sản Minh Phú còn lãi sau thuế 443 tỷ đồng, giảm đến 46% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 26/3/2020.

CTCP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC) chi tạm ứng năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 18/3/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 5/3/2020: TLG