Báo cáo

Tạo các mẫu báo cáo sẵn và tự động cập nhật dữ liệu.

Linh hoạt trong các trao đổi, lời mời tham gia và chương trình dành cho người tham gia trung thành – tất cả dựa trên dữ liệu hồ sơ.

Catglobe cho phép bạn phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.

Với Catglobe, bạn sẽ có thêm rất nhiều khả năng giám sát các quá trình quan trọng của mình. Nếu cần, bạn có các kết quả được báo cáo theo thời gian thực.

Mọi phản hồi và hành động được lưu trữ thành dữ liệu nhất quán, nên các báo cáo của bạn có tính tương tác. Nghĩa là bạn có thể lập báo cáo ở mọi giai đoạn công việc (liên quan đến khách hàng). Từ đó, dựa trên một kết quả đã có, bạn có thể lập báo cáo các hành động cụ thể mà mình muốn khởi xướng.

Dashboard cho phép bạn định nghĩa dashboard của chính mình bằng cách sử dụng nhiều bảng biểu, đồ họa, đồng hồ đo tốc độ, đồng hồ đo nhiệt v.v…

Màn hình nền là một cách độc đáo để bạn xác định cách mình nhìn và truy cập thông tin như thế nào. Bạn có thể đặt ra các màn hình nền khác nhau cho đồng nghiệp hay nhân viên, qua đó mỗi cá nhân chỉ có thể truy cập thông tin phù hợp với người ấy.

Các tính toán chéo cho bạn sự linh động khi tạo ra bảng biểu và thống kê.

Chức năng PowerPoint giúp bạn dễ định dạng và hợp nhất các thuyết trình, trong đó dữ liệu được cập nhật tự động.

Chức năng Document Reports giúp tạo các mẫu báo cáo phân tích sẵn, trong đó dữ liệu được cập nhật tự động.

Chức năng Monitor Portal hiển thị lịch sử phát triển, trong đó bạn có thể chèn các thuộc tính thống kê, phân tích đồ họa theo các biến số.