Call center

Module IP (module dựa vào giao thức Internet) ngay lập tức đưa Call Center vào hoạt động!

Quản lý và tổ chức nhân sự gọi điện thoại, mẫu và các dự án.

Với Catglobe, bạn có thể kết nối vào một call center chuyên nghiệp, sử dụng nó để thực hiện các phỏng vấn, tuyển đáp viên, dịch vụ khách hàng, bán hàng, đặt lịch họp v.v..

Một bạn khi đã tạo và xác định cụ thể một dự án, “người gọi điện thoại” sẽ thấy hướng dẫn của bạn và biết đích xác dự án nào sắp thực hiện, những mục tiêu nào cần đạt được.

Người gọi điện thoại không cần bận tâm về số điện thoại, chỉ cần nhấn nút quay số, sau đó cơ sở dữ liệu số điện thoại được tự động quay thông qua IP tích hợp sẵn trong call center. Bởi thế, người gọi điện thoại chỉ cần một máy tính có nối mạng Internet.

Tương tự, bạn không cần bận tâm về các công ty điện thoại vì mình đã được kết nối. Thêm nữa, chi phí điện thoại cực thấp, chưa kể mọi ích lợi từ toàn bộ chiết khấu của Catglobe.

Do điện thoại thông qua giao thức Internet (IP), bạn có thể dùng những người gọi điện tập trung hoặc không tập trung. Họ có thể làm việc từ bất cứ đâu, miễn là có kết nối Internet.

Với Catglobe, bạn kiểm soát toàn bộ chất lượng phỏng vấn. Các số đã được đưa ra sẽ luôn được gọi, cuộc gọi được tự động khớp với thời gian phỏng vấn. Ngoài ra, bạn có thể ghi lại các cuộc trò chuyện và nghe các phỏng vấn ấy, dù người gọi điện thoại ở đâu trên thế giới.

Catglobe quản lý mọi loại thống kê cuộc gọi như: hẹn lại, không trả lời, bận… Bạn cũng được tùy chọn định nghĩa trạng thái cuộc gọi của mình. Hệ thống cũng kiểm soát mọi múi giờ, nghĩa là có thể thấy các cuộc hẹn cả trong giờ của bạn lẫn giờ địa phương của người trả lời phỏng vấn.