Thư viện tra cứu

Sắp xếp trật tự cho tất cả các dự án nghiên cứu của bạn và làm tăng giá trị ngay lập tức!
Khi các cuộc khảo sát được lên cấu trúc và lưu trữ một cách rõ ràng tạo ra tác động có giá trị cao

Nhiều khách hàng Thông báo tức thời Hành động tức thời
Sự trung thành của khách hàng giảm CEO: Bộ phận dịch vụ khách hàng phải thi hành phương án B
Chiến dịch quảng cáo đã đạt được mục tiêu, ngoại trừ trong nhóm người trẻ Marketing: Giao tiếp dựa vào truyền thông “trẻ”
Khách hàng nghĩ nhân viên trong bộ phận hỗ trợ khách hàng tỏ ra kiêu ngạo Bộ phận dịch vụ: Nhân viên dịch vụ phải gắn kết với khách hàng nhiều hơn.
Hoạt động cạnh tranh khiến có thêm nhiều khách hàng muốn rời bỏ chúng ta Phòng ban: Chúng ta phải nhanh chóng tạo ra một khái niệm dịch vụ mới
Trong 6 tháng tới, chi phí thu mua sẽ tăng… Sản xuất/ bán hàng: Chúng ta điều chỉnh tùy theo thay đổi về cầu.
Khách hàng đơn lẻ
Phàn nàn hoặc không hài lòng Bộ phận chịu trách nhiệm: Liên hệ với khách hàng và giải quyết vấn đề.

Catglobe tuyệt vời trong việc tính toán thống kê dữ liệu! Hệ thống này hoàn toàn độc đáo, bởi vì tất cả các dữ liệu được thu thập vào một cơ sở dữ liệu duy nhất – không phân biệt nó là dữ liệu từ thông tin phản hồi, hoặc dữ liệu từ quá trình xử lý. Một logic duy nhất, có nghĩa là bạn có thể theo dõi bất kỳ sự di chuyển nào, mọi hành động và khi nào câu hỏi hoàn thành.
Kết quả là, bạn có thể tạo và giám sát các nhóm như: khách hàng tiềm năng ( khách hàng đối thủ cạnh tranh ) , khách hàng của mình, các nhà quản lý, nhân viên, đối tác, vv một cách hiệu quả

Bạn cũng sẽ có thể tạo phép đo thống kê chéo của các dự án khác nhau – do đó, bạn sẽ không bao giờ phải di chuyển dữ liệu từ dự án này sang một dự án khác nữa! Hơn nữa, trong một vài giây bạn có thể tìm thấy dữ liệu và thông tin về dự án, khách hàng, tư vấn viên, kết quả khảo sát…

Cơ sở dữ liệu cho phép bạn xác định các luồng công việc , có nghĩa là bạn có thể chỉ định một quá trình làm việc 360 độ, bao gồm kích hoạt hệ thống thông báo và các hoạt động. Đây là bản chất của “thời gian thực” hoặc “đúng thời điểm” .
Nói một cách tổng quá thì điều này có nghĩa là bạn có thể xây dựng một đơn vị phân tích riêng cho mình. Một ví dụ: IFKA, Viện nghiên cứu Phân tích Chu kỳ kinh doanh, được tối ưu hóa bằng Catglobe. Trước khi được giới thiệu về Catglobe, họ đã có 14 nhân viên toàn thời gian – sau khi sử dụng Catglobe, họ chỉ cần 1 nhân viên toàn thời gian !

Tất cả mọi thứ trong Catglobe đều tự động: quá trình phỏng vấn, các tính toán thống kê, báo cáo – tất cả các yếu tố được cải thiện đáng kể, và hầu như các nguồn sinh ra lỗi đều được loại bỏ!