Trình biên tập bản câu hỏi

Sử dụng cùng trình biên tập bản câu hỏi cho mọi phương pháp phỏng vấn!Một trình biên tập linh hoạt cho cả bản câu hỏi đơn giản lẫn phức tạp.

Không hệ thống nào khác cho bạn nhiều chức năng liên quan đến câu hỏi như Catglobe!

Chúng tôi rất xem trọng sự thân thiện và linh hoạt cho người dùng, bởi đây là những điều kiện thiết yếu cho dự án phân tích của bạn.

Bạn chỉ sử dụng một trình biên tập, dù bản câu hỏi được trả lời qua trang web, điện thoại di động, call center, máy tính cầm tay, dạng giấy hay tin nhắn.

Là khách hàng, bạn có một số lượng lớn các tùy chọn cao cấp, cho phép định ra một lộ trình các câu hỏi mà đáp viên nên trả lời. Bạn cũng có thể đặt ra “các điều kiện trả lời” liên quan đến thông tin căn bản, các bản câu hỏi hoặc các biểu mẫu khác mà đáp viên đã từng hoàn tất trước đây

Lưu bản câu hỏi và các biểu đồ vào thư viện trực tuyến để dễ tìm thấy chúng (kể cả nhiều năm tới trong tương lai).

Catglobe quản lý mọi loại câu hỏi, thông tin sàng lọc (filter), điều kiện, tính chất câu hỏi, ngôn ngữ và bố cục – nói ngắn gọn: mọi thứ!

Sử dụng Catglobe, bạn cũng có thể tạo ra các mẫu sẵn, chẳng hạn bản câu hỏi đánh giá mức độ trung thành của khách hàng, đánh giá quảng cáo, đánh giá sản phẩm v.v.. Mẫu sẵn có thể được tái sử dụng trong tiến trình dự án, từ thu thập dữ liệu, xử lý tới báo cáo.

Các bản câu hỏi trong Catglobe có thể được thực hiện trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Đương nhiên, hệ thống được kết nối với một module dịch thuật để bạn tránh sai sót và mất thời gian.

Trình biên tập câu hỏi cực kỳ chuyên nghiệp, được sử dụng bởi nhiều tổ chức nghiên cứu, cũng như các công ty tư và công đủ mọi quy mô, khắp thế giới!

T5R PanelTiếp cận đa kênh

sms-survey

CEMCustomer Experience Management

Omnibus

Nghiên cứu thị trường

market research

Tổng đài liên hệOmni-channel

market research