Trách nhiệm xã hội của T5Research

T5Research cam kết thúc đẩy, nuôi dưỡng và bảo tồn văn hóa về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất mà chúng tôi có.
Chúng tôi chấp nhận và khuyến khích sự khác biệt của nhân viên về tuổi tác, màu da, mức độ
khuyết tật, dân tộc, tình trạng gia đình hoặc hôn nhân, giới tính, ngôn ngữ, quốc tịch, khả năng thể chất và tinh thần, chính trị, chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục và các đặc điểm khác làm cho nhân viên của chúng tôi trở nên đặc biệt.
Các chính sách của T5Research dựa trên nguyên tắc về sự đa dạng, công bằng và bình đẳng tại nơi làm việc:

  • Giao tiếp và hợp tác có sự tôn trọng giữa tất cả nhân viên.
  • Khuyến khích sự tham gia và tính đại diện của nhân viên khi làm việc nhóm
  • Khuyến khích nhân viên bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình
  • Cân bằng giữa công việc và cuộc sống thông qua lịch làm việc linh hoạt để đáp ứng các
    nhu cầu đa dạng của nhân viên.
  • Sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động cho cộng đồng nhằm thúc
    đẩy sự hiểu biết đa dạng về bình đẳng giới.

 

Bấm vào đây để tải về File Chính sách