Các nghiên cứu điển hình

Dựa trên nền tảng công nghệ Đan Mạch cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp Nghiên cứu thị trường, CEM center, MIS system, T5Research am hiểu những khó khăn khi triển khai dịch vụ khách hàng mà các doanh nghiệp đang gặp phải trên nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Chúng tôi tự hào trở thành một phần trong sự thành công của doanh nghiệp bằng sự tập trung, đam mê và chuyên nghiệp.

Finance & Banking

Hospitality

IT Telecommunications
Education & training
Logistics

Medical

Real estate

Advertise – Entertainment

Business – Retail

NGO