Quản lý trải nghiệm khách hàng

Thông qua con mắt khách hàng, nhìn thấy con đường dẫn đến thành công

Tầm nhìn nền tảng tại T5Research là để bạn nhìn thấy chính mình qua con mắt của khách hàng. T5research đã nhận ra triết lý đằng sau Quản lý trải nghiệm khách hàng và tạo ra một loạt các công cụ quản lý, mà mang lại cho bạn mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng theo nhiều cách khác nhau.

CEM Economy dự báo xã hội và thị trường. CEM Monitor cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc độc đáo vào vị trí trên thị trường của các nhà phân phối. Nếu bạn muốn liên hệ chặt chẽ với các khách hàng, CEM Thông minh là giải pháp.

CEM Thông minh – phát triển kinh doanh trên cơ sở khách hàng

Customer Experience Management illustrationVới CEM Thông minh, bạn có được sự thấu hiểu sâu sắc về cách khách hàng nhìn nhận bạn và đối thủ của bạn. Chúng tôi tìm ra các hành vi, nhu cầu và kế hoạch của khách hàng và khách hàng tiềm năng. Chúng tôi vạch ra tất cả các điểm tiếp xúc, nơi khách hàng tiếp xúc với bạn – dựa trên các sản phẩm, dịch vụ, lĩnh vực trọng tâm và nhu cầu cụ thể của bạn.

Với kiến thức chuyên sâu về những trải nghiệm của khách hàng, bạn có thể đưa ra các nỗ lực ưu tiên và xem cách chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Bạn sẽ biết làm thế nào để thu hút, chiếm lĩnh và duy trì nhiều khách hàng hơn – cũng như làm thế nào để dự đoán thị trường và tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh của bạn.

Tất cả kiến thức có thể truy cập từ cổng thông tin trực tuyến riêng của bạn, nơi bạn có thể theo dõi những trải nghiệm của khách hàng một cách liên tục và trong thời gian thực, tức là khi nó đang xảy ra. Một số lĩnh vực được đặc biệt quan tâm trong các cuộc khảo sát CEM Thông minh là khách hàng trung thành, thử nghiệm quảng cáo, hình ảnh, uy tín và danh tiếng.

CEM Thông minh mang đến cho bạn mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng.
Đọc thêm tại đây.